Állam és egyház szétválasztása

Ebben a cikkben elmélyülünk a Állam és egyház szétválasztása izgalmas világában, amely téma a történelem során sok ember figyelmét felkeltette. A kezdetektől napjainkig a Állam és egyház szétválasztása szakértők és rajongók tanulmányozásának, vitájának és érdeklődésének tárgya. Ezen a vonalon fogjuk feltárni a Állam és egyház szétválasztása különböző oldalait, a társadalomra gyakorolt ​​hatását és a körülötte kialakult különféle perspektívákat. Kétségtelen, hogy a Állam és egyház szétválasztása egy olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen, és megérdemli a mélyreható elemzést.

Az állam és egyház szétválasztása a szekularizáció elvének politikai és jogi doktrínája, amely szerint állam és egyház egymástól külön és függetlenül kell hogy működjenek.

A kifejezést sokan Thomas Jefferson egy 1802-es, Danbury-i baptistákhoz írt leveléhez vezetik vissza, melyben az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésére hivatkozva érvel egy „elválasztó fal” létrehozása és fenntartása mellett a vallás és az állam között. jeffersoni kifejezés azonban csak a XX. század második felében lett hivatkozási ponttá.

A koncepció, noha már az ókorban is megfigyelhető volt, mai tartalmában és formájában John Locke angol filozófustól eredeztethető.

A "szétválasztás"-nak különböző modelljei vannak, a szakirodalom szerint Magyarországon például szétválasztási folyamatról beszélhetünk.

Jegyzetek

  1. Jefferson's Letter to the Danbury Baptists (June 1998) - Library of Congress Information Bulletin
  2. Pintér Károly. „Jefferson fala”.  
  3. Feldman, Noah (2005). Divided by God. Farrar, Straus and Giroux, pg. 29 ("It took John Locke to translate the demand for liberty of conscience into a systematic argument for distinguishing the realm of government from the realm of religion.")
  4. https://web.archive.org/web/20180910204203/http://www.mek.sk/13400/13461/13461.pdf http://mek.oszk.hu/17500/17583/

További információk